Grazyna Gotz “Billedets rum”

I Æglageret lørdag d. 5. august til og med søndag d. 3. september 2023

Fernisering lørdag d. 5. august kl. 13-15

“Twin 4” 2019

Holbæk Kunstforening byder velkommen til sensommerudstillingen med billedkunstner Grazyna Gotz.
Grazyna fortæller om udstillingen:

”Billedets rum”

Mit mål med udstillingen er at skabe ”et kontemplativt rum”, som giver det moderne menneske mulighed for refleksion og fordybelse. Jeg bestræber mig på at få betragteren til at give slip, til for en kort bemærkning at hengive sig og finde ro, klarhed og balance – ved at åbne sig for mine abstrakte malerier.

Jeg arbejder med billedets dybde, overflade, stoflighed, lys og først og fremmest farve. I min arbejdsproces fører jeg et tyndt lag farve på det eksisterende, til billedet bliver mættet og modent.

Gennem mit abstrakte billedsprog vil jeg appellere til sanser og intellekt, således at man føler sig inviteret til at betræde det nye rum, som mit maleri opbygger. På den måde håber jeg på at kunne etablere en nonverbal kommunikation og formidle positive energier og værdier, som kan være berigende for beskueren. Udstillingen handler om nærvær, om at stoppe op et par minutter og reflektere over livets indhold og meningen med det i den tid, vi lever i. Jeg vil gøre opmærksom på nødvendigheden af det mentale/åndelige aspekt i det moderne samfund – dette opfatter jeg som en af de fornemste opgaver for en kunstner i samtiden.”


Kunsthistoriker Alice Fanøe om Grazyna Gotz:

“Grazyna Gotz er en intenst og grundigt arbejdende kunstner, overvejende og prøvende. Strøg for strøg lægges farven på. I hendes stædige gennemarbejdning af stoffet – over dage og uger, og i hendes bevidste dyrkelse, ikke blot af farvernes kvantitet, men i nok så høj grad af deres kvalitet, opnår hun en subtil og mættet virkning.

Hun arbejder gerne på flere billeder samtidig – sætter dem bort og tager dem frem igen, er spontan og giver sig tid til eftertanke – lader dem modnes, ofte gennem uger og måneder, hvor hun forsøger at gøre dem rigere, tættere, stærkere, for at gøre dem færdige, når balancen mellem det umiddelbare og gennemarbejdede er fundet. Denne fremgangsmåde, hvor maleri og maler er i stadig dialog, røber, at det er gennem et frugtbart samspil mellem fantasi og iagttagelse, følelse og refleksion, at Gotz’ billeder bliver til.

De kan dirre af liv og lidenskab, men deres formsprog er artikuleret med mådehold, klarhed og prægnans. Det er som om hendes hele bevidsthedstilstand manifesteres gennem penselstrøgene, strukturens fremvækst, konsolideringen af billedudtrykket. Derfor fører hun os også langt ud over virkelighedsoplevelsen. Farver og former danner deres eget univers, grænseløst og altid levende, pendlende mellem det nære, konkrete og uendeligheden.

På det formelle plan er målet at nå ind til formens helhed uden brug af detaljer og til farvens klangfulde spil af harmonier og disharmonier. Alle billederne vidner om en indtrængende gennemdyrkning af hver enkel farveflades stoflige særpræg som giver detaljen personlighed og helheden liv. Hun åbner fladen og lader farven gå i dybden, ved at lægge det ene transparente strøg oven på det andet – en teknik, der kræver såvel disciplin som en overordentlig sikker hånd.

Uden at det faste greb er sluppet, er drømmen og den blide fantasi indrømmet større spillerum.”


Grazyna Gotz er født og opvokset i Krakow i Polen, uddannet på Kunstakademiet i Krakow, Universität für Angewandte Kunst i Wien, Meisterklasse für Malerei hos prof. Unger.

Debut 1983 på ”Geist und Form” udstillingen i Wien / 1984 Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus.

Læs Grazyna Gotz’ CV HER

“To Capture 2” 2020