Bliv frivillig på Æglageret

Du kan være med til at skabe de store oplevelser her på Æglageret ved at gå med i friviighedsgrupperne.

Æglageret er en privat selvejende institution, der får et kommunalt tilskud til driften hvert år.
Æglageret er ledet af en bestyrelse for den selvejende institution.
Vores vigtigste samarbejdspartner er Holbæk Kunstforening, der er en central del af husets og dets ånd.

Holbæk Kunstforening har sin egen bestyrelse der planlægger og afholder kunstudstillinger i vores store sal 9 gange årligt.
De gennemfører hvert år den censurerede udstilling VK (Vestsjællands Kunstudstilling), og en udstilling af medlemmernes værker.

Derudover rummer huset en kunsthåndværkerbutik og et museum: Danmarks Ægmuseum.

Alle disse steder kan du komme til at give en hånd med.

Derudover afholder både Kunstforeningen og Kulturhuset selv en række arrangementer, hvor du kan få
direkte indflydelse på hvad det skal handle om, og hvordan det skal ske.

På to årlige fællesmøder udpeger de to bestyrelser sammen en retning for det kommende 1 -2 års aktiviteter.
Og så går frivillighedsgrupperne i gang med at virkeliggøre ideerne.

Noget for dig? Så følg med på hjemmesiden om hvad vi arbejder med i øjeblikket, og tag kontakt til vores faste medarbejder i butikken Dorte, der kan give dig de aktuelle kontaktpersoner.

Opdateret august 2021
Forfatter: Jørgen Fokdal