Den selvejende institution Æglagerets repræsentantskab

Repræsentantskabet 2021

‘Agnete Seidelin(Ægl)’ <
Anette Hartmann(Ægl)’
Flemming Nybro Sørensen(Ægl)’
Thomas Skinbjerg, revisor
Jakob Schiøtt(ægl)’
Jan Ibsen (Ægl)’
‘Jens Ole Jakobsen(ægl)’ <
Jørgen Fokdal(ægl)’
‘Jørgen Jensen(ægl)’
Ole Hansen
Michael Abel(ægl)’
‘Mogens Christiansen’
Signe Frost Vanggaard’
Tove Fisker(ægl)’
‘Willy Lisby(ægl)’
Steen Gildberg
Karen Munk-Nielsen
Hanne Houlberg
Lene Floris
Bente Sivertsen