Den selvejende institution Æglagerets repræsentantskab

Repræsentantskabet 2022

Anette Hartmann DSI Bestyrelsesmedlem
Bente Sivertsen DSI  
Gisela Brammer DSI  
Hanne Houlberg DSI  
Jakob Schiøtt DSI  
Jan Ibsen HK Næstformand
Jørgen Fokdal HK Formand
Jørgen Jensen DSI Kasserer
Karen Sivebæk Munk HK
Karin Lykke Groth HK
Kristoffer Møller Hansen DSI
Lene Floris DSI
Michael Abel HK Bestyrelsesmedlem
Mogens Christiansen DSI
Morten Kenhoff HK  
Ole Hansen HK
Signe Frost Vanggaard HK
Steen Marslew DSI
Steen Gildberg DSI
Tove Fisker HK  
Willy Lisby DSI  

DSI = Valgt af Den Selvejende Institution

HK = Udpeget af Holbæk Kunstforening