Det som bliver oplyst…

DET SOM BLIVER OPLYST

Æglageret, Lindevej 6, 4300 Holbæk.
20. november – 19. december 2021
Fernisering lørdag 20. november kl. 13.00-15.00

Lyset har til alle tider været vigtigt for billedkunstnere, ikke kun som fysisk og konkret fænomen der muliggør den sansbare verden at træde frem og derved at kunne bearbejde det sete indtryk til kunstneriske udtryk. Men også som begreb i mere overført betydning som åndelig eller kunstnerisk oplysning i form af erkendelser: nye måder at se, nye måder at udtrykke sig på. Vi oplyses som mennesker og kunstnere ikke kun i mødet med den sansede verden men også i samarbejdet med andre kunstnere og i de udvekslinger, der finder sted i disse samarbejder.

Fælles for de deltagende kunstnere i udstillingen DET SOM BLIVER OPLYST er, at vi alle har en kredsen om temaet og begrebet LYS på tværs af vores kunstneriske praksis og medier: maleri, grafik, skulptur, installation og fotografi.

I vores forskellige kunstneriske og materielle undersøgelser med afsæt i LYSET berører vi foranderlighed, erindring, indsamlede øjeblikke og sansede oplevelser. Og i udstillingsrummet, hvor mødet mellem vores forskellige kunstneriske perspektiver finder sted, opstår nye fortællinger og erkendelsesmuligheder i DET SOM BLIVER OPLYST.

De udstillende kunstnere er:

Lis Bramsen
Anneline Schjødt Pedersen
Michala Norup.
Susanne Schmidt-Nielsen
Vibeke Jensen

Vibeke Jensen er kurator på udstillingen